Garantie

Houtmetkorting.nl geeft garantie conform de door de fabriek afgegeven garantie. Daarnaast hebben onze producten ook een wettelijke garantie. Deze garantie is geldig indien normaal gebruik is gemaakt van het product, het niet kapot is gegaan of is beschadigd door normale slijtage en uzelf het product niet kapot gemaakt of beschadigd heeft. Elke aanspraak op garantie vervalt indien derden zonder schriftelijke toestemming van Houtmetkorting.nl aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht.

Ook valt schade door weersomstandigheden niet binnen de garantie. Hieronder valt ook het scheef of omwaaien van een schutting.

Droogte scheuren kunnen na verloop van tijd ontstaan in hout.  Ook kleurverandering is van toepassing bij hout. Deze verschijnselen vallen niet binnen de garantie.

CONTACT
Houtmetkorting.nl
9983 PR Roodeschool
Tel. +31 (0) 595 23 47 09
Email : info@houtmetkorting.nl
OPENINGSTIJDEN

Bezoek enkel op afspraak

+31 (0) 595 23 47 09
VOLG ONS
Winkelwagen
error: Content is protected !!
Scroll naar boven